AVÍS LEGAL
... PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Drets d'autor / propietat intel · lectual El codi font, la base de dades, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari, els textos, les icones i logotips, així com la informació i els continguts que es recullen en www.elmeuavi.es estan protegits per la legislació espanyola, d'acord amb els tractats internacionals i altres drets de propietat i lleis d'Espanya, sobre els drets de propietat intel · lectual i industrial a favor de ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL SL incloent totes les imatges, fotos, i logotip que surten a la web Sense el permís previ i per escrit d'aquest, ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL SL no li permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni de cap manera, el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, o altres drets reconeguts legalment al ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL SL 2. Restriccions en l'ús de la web Vostè pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. No obstant això, es prohibeix el seu ús amb fins comercials fins i tot per incórrer en activitats il · lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel · lectual estan expressament reservats per ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL SL 3. Limitació de responsibilitat ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL S.L. no serà responsable de danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se del ús de la web o que puguin sorgir en connexió amb el servei, no sent ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL SL responsable de cap pèrdua de guanys, pèrdua en general, danys directes, indirectes o col · laterals, ni a conseqüència de la interposició de demandes en contra de ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL SL. per tercers, ni d'errors, discrepàncies, omissions, tardances o altres errors en el portal causats pel seu equip informàtic o per l'ús del portal en aquest equip, ni que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest portal i dels programes que incorpora. ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL S.L. no garanteix que el servei sigui compatible amb el seu equip informàtic físic o lògic, ni tampoc que el portal no tingui errors (defectes) o possibles errors que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador, virus d'algun tipus o forma i no es fa responsable dels danys causats per aquests elements destructius. ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL S.L. no es responsabilitza dels virus, en qualsevol forma o qualsevol tipus, que tinguin l'origen en una transmissió telemàtica i infiltrats per terceres parts i que pugui fer mal o causar perdudes generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per un sistema informàtic. ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL S.L. no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer Vostè al web www.elmeuavi.es i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix. ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL S.L. no serà responsable, directament o indirectament, de cap manera, davant Vostè o qualsevol altra persona per: (a) retards, errors o interrupcions en la transmissió o lliurament del servei ofert per la web, (b) errors i omissions del servei, o (c) pèrdues o danys ocasionats o per qualsevol altra raó d'incompliment. 4. Cookies En cas que es troba cookies al seu ordinador al connectar a la web i els quals normalment es quedaran emmagatzemades a l'ordinador, Vostè ha de saber que es pot configurar el seu navegador de manera que l'avisi a la pantalla si rep una cookie. Igualment, Vostè pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies. Aquest no impedirà que es pugui accedir a la informació de la web. 5. Protecció de dades i llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que es demanen en el nostre formulari s'inclouran en una base de dades informatitzada amb la finalitat de donar resposta a la seva sol · licitud, gestionar els nostres contactes comercials i facilitar-li informació de seu interès sobre els nostres serveis i productes. ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. té els seus fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal legalitzats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. Així mateix, compleix les mesures de seguretat del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999. Vostè disposa en tot moment dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació; tal com estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades. L'exercici d'aquests drets el pot realitzar mitjançant correu postal o electrònic, indicant com a referència al sobre o en l'assumpte del correu electrònic "PROTECCIÓ DE DADES", a les següents adreces: ESSEN DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. Ronda Cerdanyola 50 08290 Cerdanyola del Vallès info[ar]elmeuavi.es Igualment li informem, de conformitat amb el que estableix l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que mitjançant la acceptació d'aquest avís legal, vostè ens està expressament autoritzant, perquè li enviem comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari d'aquestes comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació de dita voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les adreces amunt assenyalades, indicant com a referència al sobre o en l'assumpte del correu electrònic "BAIXA CORREU ELECTRÒNIC".

Llicència de Creative Commons El programari jQuery Lightbox image viewer està sota una Llicència de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 2.5 Brasil .